Cultuureducatie met Kwaliteit

Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit
De deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een vierjarige subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Elke gemeente of provincie die een aanvraag doet, komt voor de subsidie in aanmerking. Met deze regeling wil het Fonds het cultuuronderwijs in het primair onderwijs verbeteren. Scholen worden geprikkeld doorlopende leerlijnen te ontwikkelen, leerkrachten bij te scholen en contact te leggen met culturele instellingen in de regio. Culturele instellingen hebben de opdracht vraaggericht aanbod te ontwikkelen.

KADE40 en Stichting Mooi Werk
Na het indienen van een gezamenlijke aanvraag wordt Cultuureducatie met Kwaliteit wordt in Schiedam en Vlaardingen aangeboden door KADE40 en Stichting Mooi Werk onder de noemer CmKVS (Cultuureducatie met Kwaliteit Vlaardingen|Schiedam). In 2013 is Erik van Duijvenbode aangesteld als projectcoördinator. CmKVS biedt verschillende cursussen aan zowel leerkrachten van het basisonderwijs als aan kunstvakdocenten aan. Contactadressen, het laatste plaatselijke nieuws en de landelijke ontwikkelingen zijn te vinden op de eigen website van CmKVS.

Deelnemende scholen in Vlaardingen en Schiedam
Op dit moment (oktober 2016) werken 17 scholen onder begeleiding van CmKVS aan de borging van een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs in het curriculum. In Vlaardingen zetten zich de volgende scholen daarvoor in: Prins Willem Alexander, 't Ambacht, De Ark, 't Palet Holy, 't Palet Centrum, Holy Breinpaleis, Holy Klimop en Jenaplan Vlaardingen. In Schiedam zijn actief: De Taaltuin, SO Gelinckschool, Ababil, De Peperklip, Loep, De Singel, St. Willibrordus, St. Bernardus en De Klinker.

Actueel
De projectperiode 2013-2016 loopt op zijn einde. Zowel landelijk als lokaal zijn er goede vorderingen gemaakt bij het verbeteren van het cultuuronderwijs. Het ministerie van OC&W heeft besloten de regeling met vier jaar te verlengen om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen, die in de afgelopen projectperiode in gang zijn gezet een duurzame plek krijgen in de werkwijze van scholen en culturele instellingen. KADE40 en Stichting Mooi Werk grijpen deze kans graag aan om ook de komende vier jaar te werken aan inspirerend en betekenisvol cultuuronderwijs voor de leerlingen in Vlaardingen en Schiedam.

Contact
Erik van Duijvenbode: erik@cmkvs.nl
Projectcoördinator Vlaardingen en Schiedam CmKVS

Marjet Kooij: marjetkooij@kade40.nl
Sylvia Hagers: sylviahagers@kade40.nl
Stuurgroep Vlaardingen en Schiedam

Ineke Hagen: ineke@stichtingmooiwerk.nl
Stuurgroep Vlaardingen en Schiedam


Kies een cursus