edit Kunstschatten

In het onderdeel Kunstschatten wordt op school les gegeven in dans, drama, muziek, beeldende en audiovisuele vorming. KADE40 heeft hiervoor een team van zelfstandig werkende, ervaren vakdocenten in huis. Scholen kunnen kiezen uit Kunstschatten plus of Kunstschatten Basis.

Kunstschatten Plus
Bij Kunstschatten Plus bepaalt de school zelf het programma. Een school zoekt bijvoorbeeld vakinhoudelijke ondersteuning bij thema's of evenementen, legt de nadruk op één of meer kunstdisiplines of kiest ervoor de lessen door de vakdocent af te wisselen met lessen door de eigen leerkracht. In samenspraak met KADE40 en de vakdocent kunnen de lessen in de klas aan de schoolspecifieke wensen voldoen.

Kunstschatten Basis
Kunstschatten Basis kent een vaste volgorde van lessen in de kunstdisciplines beeldend, dans, drama, fotografie en muziek.
 Kies een cursus