Marja Euser

Marja Euser geeft al 15 jaar schilder- en tekenlessen op diverse locaties en heeft jarenlange ervaring met mensen met een psychische stoornis en/of hersenletsel.

Marja heeft een eigen lesmethode ontwikkeld om op een speelse en toegankelijke manier tekenen te leren.

Voor meer informatie over deze cursus neem je contact op met Marja Euser via de mail

Kies een cursus