Jaarverslag 2016 online

Met veel genoegen publiceren wij het 'jaarverslag 2016'. In het kader van onze ambitie om als instelling zo duurzaam mogelijk te werken bieden wij ons jaarverslag alleen online/digitaal aan.
Klik hier om het jaarverslag te downloaden.

In het jaarverslag geven wij inzage in onze activiteiten, de daaraan bestede middelen, behaalde prestaties en culturele, sociale en maatschappelijke effecten.

Voor KADE40 was 2016 een spannend en innoverend jaar. Als nog relatief jonge organisatie behaalde KADE40 afgelopen jaar het Kwaliteitskeurmerk Cultuureducatie, waarmee werd aangetoond dat we al stevig in onze schoenen staan als het gaat om bedrijfsvoering en het leveren van kwaliteit.

2016 was voor ons het jaar waarin wij in een nieuw opgezette bedrijfsstructuur nog meer als spin in het culturele en sociale web van Vlaardingen opereerden. Als verhuurder van onze ruimtes voor cursussen en zowel maatschappelijke als commerciële activiteiten, verstevigen wij het culturele netwerk. Een toenemend aantal amateurverenigingen vindt onderdak in ons pand aan de Westhavenkade.

In het Vlaardingse onderwijs is KADE40 met programma’s als Vlaardingse Schatten, Cultuureducatie met Kwaliteit en de Muziekimpuls, niet alleen organisator en verbinder, maar draagt ook bij aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

De samenwerking met overige instellingen, niet in de laatste plaats met de Stadsgehoorzaal, biedt ons de mogelijkheid om nog meer te groeien. Via deze weg bedank ik dan ook alle culturele en sociale partners met wie wij het afgelopen jaar een inspirerend cultureel aanbod hebben kunnen aanbieden aan de Vlaardingse bewoners.

Met vriendelijke groet,
Sylvia Hagers
Directeur KADE40 

Agenda

14 apr 2018, 20:30 - 14 apr 2018 - 00:00
Tijdens de Nacht van de Creativiteit laten we KADE40 zien zoals je het niet eerder gezien hebt. We k...
Kies een cursus